AS­PEC­TOS A CON­SI­DE­RAR PA­RA EVA­LUAR SU REN­TA­BI­LI­DAD

Revista ComputerWorld Ecuador - - Innovación -

Fac­ti­bi­li­dad : Prue­ba de hi­pó­te­sis

De­ter­mi­na­ción de ho­ri­zon­tes ob­je­ti­vos

Fo­co en la ca­de­na de va­lor

Newspapers in Spanish

Newspapers from Ecuador

© PressReader. All rights reserved.