NAKAIKOGO SANATAN DHARAM SCHOOL: AN­NUAL PRIZE GIV­ING 2016:

Fiji Sun - - Nation -

Year 801: 1st –Sala­seini De­lana 2nd –Ne­mani E Ve­savesa 3rd-Daniele V Hawea, Pro­gres­sive Sharon J Nisar, At­ten­dance-Ener­iko W Naiveli, Re­jul R Ku­mar Year 802: 1st-Awan­tika T Rai 2nd- Vrin­tisha V Goundar 3rd- Se­vu­loni Kar­avaki Pro­gres­sive- Ratu S Matak­ibau At­ten­dance-Shi­nal S Ku­mar, Nimisha S Singh, Sere­ana Adi­vula

Newspapers in English

Newspapers from Fiji

© PressReader. All rights reserved.