Grön­ar­be­te stäng­er väg­av­snitt på Run­sa­la

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

ÅBO. På grund av ett ar­be­te som Åbos stads grön­om­rå­de ut­för stängs en kör­fil på Folk­parks­vä­gen på Run­sa­la un­der fy­ra da­gar, fram till den 15 mars.

Av­snit­tet med den stäng­da kör­fi­len finns in­till kors­ning­en av Jar­no Saa­ri­nen­vä­gen och tra­fi­ken di­ri­ge­ras till en till­fäl­lig om­väg

Ar­be­tet på Folk­parks­vä­gen på­går dag­li­gen mel­lan kloc­kan 7 och 15.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.