Helsing­fors än en gång vas­sa­re i kam­rat­der­byt

Åbo Underrättelser - - SPORT -

HAND­BOLL. För hem­ma­la­get var sä­song­ens sista hem­ma­match av un­der­ord­nad be­ty­del­se, för gäs­ter­na från Helsing­fors var en lyc­kad pre­sta­tion av av­gö­ran­de ka­rak­tär då sä­song­en i hand­bolls­li­gan ska sum­me­ras.

Det var ett kam­rat­der­by där HIFK igen vi­sa­de sig över­mäk­tigt för Ka­na­ri­e­fåg­lar­na. 22–28 (8–14) skrevs slut­siff­ror­na i en match som gäs­ter­na dik­te­ra­de från förs­ta stund.

– Ut­gångs­lä­get var långt ifrån det bäs­ta och det av­speg­la­de sig i in­sat­sen. De som var med gjor­de så bra de kun­de och vi för­lo­ra­de med äran i be­håll. Hif­ki var bätt­re, in­te tu tal om det, sä­ger Aku Ku­u­sisto som i Be­sim Qe­ri­mis från­va­ro led­de la­get.

Bäst i hem­maläg­ret var mål­vak­ten Mir­sad Tursu­no­vic och cen­tern Oscar Berglund. Art­tu Tam­mi­nen stod för en full­träff, hans 200:e i FM-kar­riä­ren.

Fy­ra av HIFK:s ute­spe­la­re kom upp i minst fem full­träf­far. Bland dem Kristi­an Jans­son och Christof­fer Ene­berg, vars fäd­rar Ken­neth Jans­son och Hen­rik Ene­berg en gång i ti­den var lag­kam­ra­ter – i Åbo IFK.

Åbo­kam­ra­ter­na av­slu­tar sä­song­en bor­ta mot Sjun­deå IF näs­ta lör­dag. I sam­band med mat­chen de­la­de Åbo IFK ut Ret­tigs kam­rat­pris, ett vand­rings­pris som var­je år går till en ju­ni­or ak­tiv in­om nå­gon av gren­för­e­ning­ar­na.

I år är det hand­bolls­spe­la­ren Ee­me­li Mai­ja­la som har den sto­ra äran att få sitt namn in­gra­ve­rat i den ståt­li­ga po­ka­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.