Gott folk, på med re­flex!

Åbo Underrättelser - - DEBATT - Mag­nus Tax­ell

TRA­FIK. Hör­de en per­son be­rät­ta, att han från sitt föns­ter sett män­ni­skor med hun­dar på å-isen. Hun­dar­na ha­de re­flex, men in­te hund­fö­rar­na, det vill sä­ga per­so­ner­na med hun­dar­na.

Här om kväl­len, när jag gick hem från en kurs, möt­te jag per­so­ner, som till 95 pro­cent sak­na­de nå­got slags blän­kan­de re­flex.

Själv har jag ett rött blin­kan­de arm- band, som syns långa vägar, även om in­te arm­ban­det är blän­kan­de re­flex. Jag har ock­så ett gult blän­kan­de re­flex fast i jack­fic­kan.

Mo­tio­nä­rer, män­ni­skor som gick till el­ler hem från nå­got, hund­fö­ra­re, barn över 12 år. Al­la des­sa ha­de till 95 pro­cent in­te blän­kan­de re­flex. Där­till cy­klis­ter ut­an ly­se i cy­kel­lam­pan.

En per­son ut­an blän­kan­de re­flex el­ler cy­klist ut­an ly­se i cy­kel­lam­pan, som mö­ter en per­son med blän­kan­de re­flex el­ler cy­klist med ly­se i cy­kel­lam­pan, har väj­nings­skyl­dig­het för den re­flex­bur­ne ef­tersom per­so­nen ut­an blän­kan­de re­flex syns då­ligt i mör­ker.

Gott folk, på med re­flex! Han­sa-po­li­sen har så­da­na att ge till Dig!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.