Po­li­sen i Åbo har ut­rett be­drä­ge­ri­här­va

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

BROTT. Po­li­sen i syd­väst­ra har ut­rett ett om­fat­tan­de be­drä­ge­ri un­der ti­den 2.5.2016–13.2.2018.

Den hu­vud­miss­tänk­te är en man i 50-års­ål­dern, bo­satt i Åbotrak­ten. Man­nen miss­tänks ha sålt obe­fint­li­ga va­ror på In­ter­nets köp- och sälj­si­dor. Sam­man­lagt har det gjorts 66 po­li­san­mäl­ning­ar mot man­nen och ge­nom sin verk­sam­het har han tjä­nat över 20 000 eu­ro. De mål­sä­gan­de finns run­tom i Fin­land.

Fal­let går nu till åtals­pröv­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.