Be­ru­sad man kas­ta­de träd­gård­möb­ler och upp­träd­de stö­ran­de

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

ÅBO. På tis­dags­kväl­len vid sex­ti­den upp­vi­sa­de en be­ru­sad man stö­ran­de be­te­en­de på Tran­backs­ga­tan i Tran­bac­ken. Bland an­nat kas­ta­de han träd­gårds­sto­lar mot en vägg.

Po­li­sen sat­te man­nen i hand­fäng­sel och bar in ho­nom i po­lis­bi­len, ef­ter att han upp­trätt hot­fullt då po­lis­pa­trul­len kom­mit till plat­sen. Man­nen miss­tänks för hind­ran­de av tjäns­te­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.