Väg­led­ning i var­dags­e­ko­no­mi för unga

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

SPARANDE. Ung­dom­sa­ka­de­min ord­nar till­sam­mans med Mart­ha­för­bun­det ett till­fäl­le för dig som vill lä­ra dig mer om din eko­no­mi och om ditt sparande.

Mart­hor­nas eko­no­miråd­gi­va­re Mia-Ma­ja Wä­gar väg­le­der i var­dags­e­ko­no­mi och be­spa­rings­djung­eln.

Till­fäl­let ord­nas den 22 mars kloc­kan 16–17 på Luc­kan, Au­ra­ga­tan 1b och rik­tar sig till per­so­ner i ål­dern 13–29 år.

An­mäl­ning­ar tas emot på ung­dom­sa­ka­de­mins hem­si­da, till num­ret 045863 7373 el­ler per epost till abo@ung­dom­sa­ka­de­min.fi se­nast den 20 mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.