Stran­den loc­kar i vär­men

Många vill nju­ta av hög­som­mar­vär­men så länge den va­rar.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Jan-Ole Edberg 050-434 2457 jan-ole.edberg@au­me­dia.fi

Det var­ma väd­ret har re­dan loc­kat många sol­ba­da­re till simsträn­der­na.

Någ­ra mo­di­ga har till och med ta­git som­ma­rens förs­ta sim­tur.

– Det var min­sann upp­fris­kan­de. Vatt­net är myc­ket kallt, det kän­des näs­tan som ett vin­ter­bad, sä­ger Åbo­bon Dar­ja Kirsi­na.

Hon har nyss kom­mit upp ur vatt­net ef­ter att ha dop­pat sig vid simstran­den i Uit­ta­mo.

– Ha­de jag ve­tat hur kallt det är ha­de jag vän­tat med sim­tu­ren än­nu någ­ra vec­kor, sä­ger hon. KIRSI­NA BE­SÖ­KER simstran­den till­sam­mans med Jo­na­tan Biskop, ock­så han Åbo­bo.

Bå­da skif­te­s­job­bar men rå­kar ha en ge­men­sam le­dig stund in­nan job­bet kal­lar. Den stun­den pas­sar de på att sol­ba­da på stran­den.

– Det gäl­ler att pas­sa på och nju­ta av vär­men och det vack­ra väd­ret så länge det va­rar, sä­ger Biskop. Kirsi­na in­stäm­mer. – Ha­de vi haft möj­lig­het ha­de vi be­sökt stran­den re­dan ti­di­ga­re, men vi har va­rit på jobb, sä­ger hon.

Ing­en av dem kan dra sig till min- nes att de ti­di­ga­re sol­ba­dat i mit­ten av maj.

– Det här är myc­ket ovan­ligt, men här­ligt. Vi hop­pas att vär­men fort­sät­ter och att som­ma­ren blir li­ka varm och fin som nu.

OVAN­LIGT VÄL­BE­SÖKT. Simstran­den loc­kar många be­sö­ka­re som vill pas­sa på att nju­ta av den ti­di­ga hög­som­mar­vär­men.

NJU­TER. Jo­na­tan Biskop och Dar­ja Kirsi­na so­lar på simstran­den i Uit­ta­mo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.