Halv hek­tar brann ef­ter skräpeld­ning

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

AURA. Un­der mån­dags­för­mid­da­gen eld­här­ja­des ett mo­skogs­par­ti på Pu­o­lamä­en­tie i Aura.

Bran­den fick sin bör­jan i en brin­nan­de skräp­hög. Cir­ka en halv hek­tar skog och mark hann fat­ta eld in­nan rädd­nings­ver­ket lyc­ka­des släc­ka bran­den.

Ing­en av de när­lig­gan­de bygg­na­der­na ska­da­des av elden.

På grund av det tor­ra väd­ret rå­der risk för mark- och skogs­brän­der i sto­ra de­lar av lan­det. Brand­kå­ren fick un­der sön­da­gen ryc­ka ut bland an­nat i Björ­ne­borg, Sa­lo, So­me­ro, Pyt­tis, Kou­vo­la och Evijär­vi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.