Man brän­de pap­per på bib­li­o­te­kets to­a­lett

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

ÅBO. En man lås­te på måndag kväll in sig på en to­a­lett på hu­vud­bib­li­o­te­ket i Åbo och bör­ja­de brän­na pap­per.

Nöd­cen­tra­len fick lar­met kloc­kan 19.25 och an­län­de till plat­sen med po­lis.

Brand­kå­ren tving­a­des bry­ta sig in ef­tersom man­nen väg­ra­de att öpp­na dör­ren. En sä­ker­hets­kon­troll vi­sa­de att man­nen ha­de på sig bank­kort, FPA­kort och kör­kort som an­mälts stul­na.

Ett av kor­ten ha­de an­vänts olagligt. Man­nen greps och miss­tänks för ska­de­gö­rel­se, stöld och be­drä­ge­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.