Asyl­sö­kan­de för­sök­te tän­da eld på sig själv på po­lis­sta­tion i Re­so

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

UTLÄNNINGSPOLISEN. En asyl­sö­kan­de för­sök­te tän­da eld på sig själv på po­lis­sta­tio­nen i Re­so på tisdag för­mid­dag.

Man­nen kom till ut­län­nings­po­li­sens luc­ka på sta­tio­nen kring kloc­kan 10 och kräv­de att hans fall skul­le be­hand­las ome­del­bart.

I ett press­med­de­lan­de skri­ver po­li­sen att man­nens ären­de in­te var så­dant att det kun­de be­hand­las ome­del­bart. Det här led­de till att man­nen fick ett ut­brott.

En po­lis­pa­trull fick man­nen över­ta­lad om att läm­na plat­sen, men vid in­gång­en till sta­tio­nen tog han fram en be­hål­la­re ur sin ryggsäck och bör­ja­de häl­la väts­kan i den över sig.

Patrul­len kun­de hind­ra man­nen från att tän­da eld på sig själv och ing­en an­nan ska­da­des.

Man­nen får sjuk­vård och po­li­sen in­for­me­rar in­te me­ra om fal­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.