Fin­land kör­de över USA och tog hem grupp­se­gern i ishockey-VM

I kvarts­fi­na­len på torsdag möter Fin­land Schweiz.

Åbo Underrättelser - - SPORT -

ISHOCKEY. Fin­land av­slu­ta­de sitt grupp­spel i ishockey-VM i Dan­mark på topp då le­jo­nen vann över USA.

Den sto­ra stjär­nan i tis­da­gens match var Sebastian Aho som lyc­ka­des nä­ta tre gång­er. Ef­ter in­sat­sen har Aho samlat fler po­äng än nå­gon an­nan fin­län­da­re i ishoc­keyVM ti­di­ga­re, 9+8=17 po­äng på ba­ra fem mat­cher. USA BÖR­JA­DE STARKT, men snart fick le­jo­nen i gång sitt an­falls­spel och Sebastian Aho sat­te in två mål i förs­ta pe­ri­o­den.

I and­ra pe­ri­o­den fick Fin­land vi­sa prov på sitt för­svars­spel, men lyck- ades hål­la tätt och Mik­ko Ran­ta­nen gjor­de ett tred­je mål i slu­tet av pe­ri­o­den. DEN TRED­JE PE­RI­O­DEN blev mål­rik, med to­talt fem mål.

De spel­gla­da fin­län­dar­na bör­ja­de bra och Mar­ko Ant­ti­la sat­te in 4–0. Se­dan lyc­ka­des än­nu Pa­trick Ka­ne, Kaspe­ri Ka­pa­nen och De­rek Ry­an så det stod 5–2.

När ame­ri­ka­ner­na ja­ga­de fler mål ge­nom att ta ut mål­vak­ten och läg­ga till en sjät­te spe­la­re tog Sebastian Aho chan­sen och kun­de läg­ga puc­ken i tomt mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.