ÅA-stu­den­ten Björ­klind stark i Ru­noslop­pet – ÅIFK:s Myr­berg fem­ma

Åbo Underrättelser - - SPORT - Mi­ka Re­i­ni­ka­i­nen

LÖPNING. Den tra­di­tio­nel­la täv­ling­en Ru­noslop­pet löp­tes i bac­kig ter­räng i stads­de­len Ru­nos­bac­ken un­der mors­da­gen. Det här var den 39:e gång­en som täv­ling­en ord­na­des. Jo­a­kim Björ­klind, som stu­de­rar ma­te­ma­tik vid Åbo Aka­de­mi, ut­märk­te sig med en andra­plats på her­rar­nas 12 kilo­me­ter. Vann gjor­de Mi­ka Lem­piä­i­nen. Björ­klund re­pre­sen­te­rar Gam­la­kar­le­by IF.

ÅIFK:s ru­ti­ne­ra­de Carl Myr­berg kom i mål som fem­ma på sex kilo­me­ter i Old Boys-ka­te­go­rin. Med i den ka­te­go­rin var ock­så Mi­ka Re­i­ni­ka­i­nen (ÅIFK) som slu­ta­de på en ni­on­de plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.