Val fast i nät igen

Åbo Underrättelser - - DEBATT - Ari Sund­berg/SPT

RAUMO. En knöl­val fast­na­de i en lax­rys­sja ut­an­för Raumo på tis­da­gen. Möj­li­gen är det sam­ma in­di­vid som fast­na­de i en sik­krok ut­an­för Ber­gö på lör­da­gen.

Sjö­be­vak­ning­en fick ryc­ka ut på nytt på tis­da­gen för att räd­da en knöl­val i sjö­nöd. Rädd­nings­pa­trul­len som ut­gick från kust­be­vak­nings­sta­tio­nen i Raumo fick loss va­len vid halv­tre­ti­den på ef­ter­mid­da­gen.

Vid sjö­be­vak­ning­en miss­tän­ker man att det kan hand­la om sam­ma knöl­val – med smek­nam­net Lot­ta – som i lör­dags fast­na­de i fis­ka­re Kristi­an Ny­mans sik­krok som Va­sab­la­det in­ter­vju­a­de på mån­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.