Åbo fil­har­mo­nis­ka or­kes­ter fi­rar sin hus­kom­po­si­törs 70-års­dag med ju­bi­le­ums­kon­sert

Åbo Underrättelser - - KULTUR -

MU­SIK. Åbo fil­har­mo­nis­ka or­kes­ters hus­kom­po­si­tör Mik­ko He­i­ni­ös 70-års­ju­bi­le­ums­kon­sert av­slu­tar or­kes­terns vår­sä­song, på He­i­ni­ös fö­del­se­dag fre­da­gen den 18 maj kloc­kan 19 i Åbo kon­sert­hus. Vid kon­ser­ten urupp­förs He­i­ni­ös tred­je sym­fo­ni, hans verk Maesto­so och Mau­rice Ra­vels pi­ano­kon­sert. Kon­ser­ten leds av An­ja Bihl­mai­er, som hör till sin ge­ne­ra­tions mest fram­gångs­ri­ka tys­ka ka­pell­mäs­ta­re, och som so­list ses pi­a­nis­ten Martina Filjak, en lo­van­de ung vir­tu­os.

He­i­niö har stu­de­rat kom­po­si­tion vid Si­be­li­us-Aka­de­min och i Ber­lin samt mu­sik­ve­ten­skap vid Helsing­fors uni­ver­si­tet. Han har ver­kat som pro­fes­sor i mu­sik­ve­ten­skap vid Åbo uni­ver­si­tet 1985–2005, som ord­fö­ran­de för Fin­lands Ton­sät­ta­re 1992–2010 och som vice ord­fö­ran­de för Te­osto 1999–2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.