Barn får pro­va på att fis­ka på onsdag

Åbo Underrättelser - - KULTUR - SPT

JIPPO. Det ord­nas eve­ne­mang på näs­tan sex­tio or­ter run­tom i Fin­land på na­tio­nel­la fiske­da­gen på onsdag.

Be­ro­en­de på ort får bar­nen pro­va på att me­ta, be­kan­ta sig med oli­ka fis­ke­me­to­der, art­be­stäm­ma fisk och lä­ra sig om fisk­han­te­ring och fisk som mat.

– För många barn från stä­der är det här förs­ta gång­en de hål­ler i ett fis­ke­spö, sä­ger Ta­pio Gustafs­son från Central­för­bun­det från Fis­ke­ri­hus­håll­ning, i ett press­med­de­lan­de.

För­bun­det ar­ran­ge­rar den na­tio­nel­la fiske­da­gen till­sam­mans med si­na med­lems­för­bund och sam­ar­bets­par­ter, me­dan Jord- och skogs­bruks­mi­ni­s­te­ri­et står för fi­nan­sie­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.