Vår­pys­sel på Luc­kan

Åbo Underrättelser - - KULTUR -

ÅBO. In­om ra­men för Luc­kan i Åbos Kul­tur­ka­ra­mel­ler, dvs. gra­tis kul­tursmak­prov för barn un­der skol­ål­der, ord­nas drop-in vår­pys­sel tis­da­gen den 22 maj kl.16.30–18.30.

Barn i ål­dern 3 år och upp­åt kan till­sam­mans med sin för­äl­der pro­va på att knå­pa ihop ro­li­ga kort, plan­te­ra frön och de­ko­re­ra kru­ka, och till och med pyss­la ihop en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.