Be­rät­tar­café i Åbo på fredag

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

Väl­kom­na till Fre­dags Be­rät­tar­ca­fe, fre­da­gen den 18 maj kloc­kan 17.30–19.00.

Plat­sen är Ca­fe Art, i ka­bi­net­tet, på Väst­ra Strand­ga­tan i Åbo.

Den här gång­en fun­de­rar och sam­ta­lar vi om ”föns­ter”.

Kom med och de­la med dig av di­na föns­ter-tan­kar och föns­ter-er­fa­ren­he­ter i trev­ligt och in­spi­re­ran­de säll­skap. Vi ses i Ca­fe Art!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.