Nau­ti­cat i kon­kurs

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

EKONOMI. Fö­re­ta­get Nau­ti­cat Yachts som till­ver­kar mo­tor­seg­la­re av ty­pen Nau­ti­cat i Ri­i­hi­ko­ski, norr om Åbo, har gått i kon­kurs.

Var­vet har till­ver­kat bå­tar un­der fle­ra de­cen­ni­er. Den störs­ta Nau­ti­ca­ten är över fem­tio fot lång. Nau­ti­cat Yachts het­te ti­di­ga­re Sil­ta­la Yachts och drevs ur­sprung­li­gen av båt­byg­ga­ren Pent­ti Sil­ta­la. Kaj Gustafs­son tog över som vd och äga­re i bör­jan av 1990-ta­let.

En­ligt kon­kur­san­sö­kan har Nau­ti­cat Yachts skul­der på över 2 mil­jo­ner eu­ro. De två störs­ta ford­rings­ä­gar­na är Nau­ti­ca Cen­ter S.R.O samt An­dels­ban­ken. Bland skul­der­na finns ock­så obe­tal­da lö­ner. Per­so­na­len på cir­ka tret­tio per­so­ner har va­rit per­mit­te­rad se­dan med­let av april.Var­ken vd Kaj Gustafs­son el­ler eko-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.