Bygg­ar­be­ta­re eva­ku­e­ra­des från tak

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

ÅBO. En för­hål­lan­de­vis lind­rig olyc­ka led­de till en rädd­nings­upp­drag i går. Strax in­nan kloc­kan ett stu­ka­de en bygg­ar­be­ta­re fo­ten på ett hus­byg­ge vid kors­ning­en mel­lan Bra­he­ga­tan och Väst­ra Lång­ga­tan.

Ef­tersom ar­be­ta­ren in­te kun­de ta sig ner från bygg­ar­bets­plat­sen själv lar­ma­des rädd­nings­ver­ket, som ploc­ka­de ner hen med lyft­kran från fem­te vå­ning­en.

Un­ge­fär en halv­tim­me var bygg­ar­be­ta­ren ne­re på ga­tan och kun­de fö­ras till vård. En­ligt rädd­nings­ver­kets jour­ha­van­de brand­mäs­ta­re Han­nu Karp­pi är själ­va ska­dan in­te all­var­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.