Som­mar­lä­ger för Åbo Vil­dar

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

SCOUT. Åbo Vil­dar del­tar i slu­tet av juli i som­mar­läg­ret ”Plan B” i Pargas till­sam­mans med många and­ra kå­rer från när och fjär­ran! Me­ra in­fo om bland an­nat lä­ger­ti­der för de oli­ka ål­ders­grup­per­ma och an­mäl­nings­in­struk­tio­ner finns på www.abo­vil­dar.fi/pro­gram. Ob­ser­ve­ra att an­mäl­nings­ti­den på­går till 31.5 trots att det står 13.5 i in­fobre­vet på web­ben!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.