Sim­sko­la i Petre­li­us i som­mar

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

ÅBO. An­mäl­nings­si­dan till sim­sko­lan i Petre­li­us är öp­pen. Den ord­nas av Folk­häl­san.

Sim­sko­lan rik­tar sej till barn från 8 år och upp­åt, el­ler yng­re med ti­di­ga­re sim­kun­ska­per, och på­går var­dags­kväl­lar 4–15.6. Me­ra in­for­ma­tion på nä­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.