Start den 12 ju­ni

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

Ut­gräv­ning­ar­na vi­sas upp tis­da­gar till lör­da­gar den 12–26 ju­ni (kl. 10–18), samt den 27 ju­ni–1 juli (kl. 10–20).

Guid­ning­en, som är gra­tis, ord­nas på svens­ka, fins­ka och eng­els­ka.

Grupp­stor­le­ken kom­mer att va­ra be­grän­sad till un­ge­fär 20 per­so­ner.

En länk till för­hands­bok­ning­en, som öppnar den 25 maj, kom­mer att fin­nas på Åbo stads eve­ne­mangska­len­der: ka­len­te­ri.tur­ku.fi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.