Brand om­bord på mo­tor­båt nä­ra Vänö

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

KIMITOÖN. En 11 me­ter lång mo­tor­båt rå­ka­de vid 14-ti­den på tis­da­gen i sjö­nöd nord­väst om Vänö, på Norr­fjär­den i Åbo­lands skär­gård.

Sjör­ädd­ning­en lar­ma­des men båt­ä­gar­na hann släc­ka den brand som upp­stått i bå­tens mo­tor­rum med hjälp av två hand­brand­släc­ka­re, in­nan sjör­ädd­ning­en hann till plat­sen.

En för­bi­pas­se­ran­de båt upp­täck­te svart rök från bå­ten och räd­da­de två vux­na och ett barn från bå­ten. Bå­ten bog­se­ra­des i land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.