Som­ma­rens nya vi­ta vi­ner

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN - Aar­no Mag­nus­son

591827 Sus­his by Cha­vin Or­ga­nic Char­don­nay från Pays d’Oc i syd­väst­ra Frank­ri­ke. Ing­en år­gång. Char­don­nay har fått sitt namn ef­ter Je­ru­sa­lems berg Shar ad ho­nay. Torrt. Syr­ligt. 6 gram rest­soc­ker. Smak: ho­nungs­me­lon, pä­ron, ap­ri­kos och lätt kryd­digt. Pas­sar till wok, tá­pas, sal­la­der och fe­ta fis­kar. Kos­tar 10,40 eu­ro. 507292 Just Sau­vig­non Blanc från Pays d’Oc i syd­väst­ra Frank­ri­ke. Ing­en år­gång. Torrt. Myc­ket syr­ligt. Smak: svartvin­bärs­blad, ci­trus och näss­lor. Pas­sar till ma­ger fisk, tá­pas, skal­djur el­ler att skå­la med. En li­ten flas­ka 0,187 li­ter kos­tar 3,28 eu­ro. 522567 Châ­teau Bour­di­cot­te 2017 från Bor­deaux. Torrt. Syr­ligt. Smak: ci­trus, grönt äpp­le och nå­got pas­sions­frukt. Pas­sar till skal­djur, ma­ger fisk, muss­lor, ost­ron, snäc­kor och wok. Kos­tar 14,20 eu­ro. 500997 Oscar Hauss­mann Cu­vée från Rhe­in­hes­sen i Tyskland. Ing­en år­gång. Dru­vor: Syl­va­ner och Ri­es­ling. Halv­torrt. 15 gram rest­soc­ker. Syr­ligt. Smak: grö­na pä­ron, gu­la plom­mon, nå­got ho­nungs­me­lon och svagt blom­migt. Pas­sar till ori­en­ta­lis­ka gry­tor, wok, pa­jer, sal­la­der el­ler ba­ra att skå­la med. Kos­tar 7,40 eu­ro. 510238 Deep Roots Ri­es­ling Troc­ken 2017 från Pfalz i Tyskland. Torrt. Syr­ligt. 8 gram sker. Smak: li­me­frukt, gu­la plom­mon, nå­got ap­ri­kos, och mi­ne­ral­ton. Pas­sar till buffé, fet fisk, och sal­la­der på kyck­ling. En tre li­ters lå­da kos­tar 36,50 eu­ro. Tay­lors Pass Sau­vig­non Blanc 2017 från di­strik­tet Marl­bo­rough i Nya Ze­e­land. Torrt. Myc­ket syr­ligt. Smak: svar­ta vin­bärs­blad, krus­bär, grö­na äpp­len, li­te me­lon och mi­ne­ral­ton. Pas­sar till fisk­rät­ter och skal­djur. Kos­tar 20,31 eu­ro. 529907 Elep­hant Hill Ele­ment Se­ri­es Sau­vig­non Blanc 2016 från Haw­ke’s Bay i Nya Ze­e­land. Torrt. Syr­ligt. Smak: pas­sions­frukt, li­me­frukt, vi­ta vin­bär, svagt ek och nå­got man­del. Pas­sar till fisk­rät­ter, svamp, ost­ron, muss­lor och får. Kos­tar 25,20 eu­ro.

CH­TEAU BOUR­DI­COT­TE 2017. Sma­kar ci­trus, grönt äpp­le och nå­got pas­sions­frukt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.