Skrivar­kurs på Nötö

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

NÖTÖ. I år ord­nar Åbo­lands lit­te­ra­tur­för­e­ning sin sto­ra skrivar­kurs på Pen­sio­nat Bac­ka­ro på Nötö un­der vec­ko­slu­tet 17–19.8. Vi skri­ver kring te­mat barn och unga un­der led­ning av kurs­lä­rar­na Hen­ri­ka An­ders­son och Mia Franck. Än­nu finns det någ­ra en­sta­ka plat­ser kvar på kur­sen, så väl­kom­men med! Om du vill an­mä­la dig el­ler få me­ra in­for­ma­tion kan du mej­la Ia Trapp el­ler To­ve Hag­ström (ia. trapp12gmail.com el­ler to­ve@ytt­ra.fi). Sista an­mäl­nings­dag 25.7.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.