Lo­hikun­ta

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

An­delslag grun­dat 1975 i Åbo, ägs av 17 fisk­od­la­re. Fun­ge­rar som mark­nads­fö­rings­or­ga­ni­sa­tion för in­hems­ka fisk­od­la­re. För­äd­lar och dis­tri­bu­e­rar regn­bågs­lax, bå­de in­hemsk och ut­ländsk, till in­du­strin och han­deln. Om­sät­ter 8–10 mil­jo­ner eu­ro. Sys­sel­sät­ter 14 an­ställ­da på hel­tid, el­va i pro­duk­tio­nen och tre på kon­to­ret.

Har ver­kat vid Her­tig Jo­hans Park­ga­ta in­till ham­nen en­da se­dan star­ten, men i oli­ka bygg­na­der.

Vd i fö­re­ta­get är He­ik­ki Mä­ki­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.