Kup­pis­mas­ken är öp­pen igen ef­ter re­no­ve­ring­en

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

ÅBO. Skrid­sko- och rullskrid­sko­ba­nan i Kup­pispar­ken är igen öp­pen för an­vänd­ning ef­ter en grund­lig re­no­ve­ring ti­di­ga­re i som­mar. Ned­kyl­nings­sy­ste­men för kons­ti­sen på vin­tern för­ny­a­des och i sam- band med det har as­fal­ten på ba­nan för­bätt­rats.

Även re­no­ve­ring­en av skejtram­per­na bå­de i Kup­pispar­ken och i Ru­nos­bac­ken är kla­ra. I sam­band med re­no­ve­ring­en av skejt­plat­sen i Kup­pis har det kom­mit till en del nya ele­ment och and­ra har för­bätt­rats. Skejt­plat­sen i Ru­nos­bac­ken har fått nytt ut­se­en­de tack va­re nya ma­te­ri­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.