Emma cyklar Ekrut­ten

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

Dag 1

ÅU:s re­por­ter Emma Ström­berg tes­tar de nya cy­kel­vä­gar­na Ekrut­ter­na som går ge­nom Lun­do, Pe­mar, Sa­gu och S:t Karins. Med av­färd i Åbo cyklar Emma förs­ta da­gen ge­nom Lun­do och Pe­mar till Sa­gu. And­ra da­gen cyklar hon Sa­gu runt och tred­je da­gen går fär­den till­ba­ka till Åbo längs med Kungs­vä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.