Som­mar­ko­lo­ni­er

Åbo Underrättelser - - REPORTAGE -

Som­mar­ko­lo­ni­er ska­pa­des för att barn som bod­de i stä­der och in­te ha­de möj­lig­het att vis­tas på lan­det un­der som­rar­na skul­le få till­fäl­le att sim­ma, so­la och äta häl­so­samt.

I Åbo fanns fle­ra, bland an­nat på Run­sa­la och ön Kul­ho.

Åbo stads som­mar­ko­lo­ni­verk­sam­het av­slu­ta­des på 1970-ta­let och an­vän­des ef­ter det som oli­ka barn­hems som­mar­vis­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.