Re­la­tions­dra­ma bakom mord­för­sök i Uit­ta­mo

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

ÅBO. Po­li­sen har fort­satt ut­red­ning­en av mord­för­sö­ket i Uit­ta­mo lör­da­gen den 28 ju­li. En ung man ska­da­des svårt i hu­vu­det och nac­ken av fle­ra kniv­hugg.

En ung kvin­na ska­da­des ock­så lind­rigt. Po­li­sen grep se­na­re en man född 1993 som i för­hör har er­känt att han för­or­sa­kat ska­dor­na på off­ren. Po­li­sens upp­fatt­ning är att re­la­tions­trub­bel är mo­ti­vet för gär­ning­en. Gär­nings­man­nen är häk­tad miss­tänkt för mord­för­sök, miss­han­del och ola­ga hot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.