Jari Leppä

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

Född 24.6.1959 i Per­tun­maa i söd­ra Sa­vo­lax.

Riks­dags­le­da­mot se­dan 1999, jord- och skogs­bruks­mi­nis­ter se­dan maj 2017.

Leppä blev jord­bruks­tek­ni­ker 1979 och lant­bru­ka­re 1980.

Till­sam­mans med sin hust­ru Katri­i­na dri­ver han mjölk­går­den An­tin­mä­ki i Per­tun­maa.

An­tin­mä­ki har ägts av sam­ma släkt se­dan 1539.

Käl­la: Wi­ki­pe­dia

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.