ÅU rät­tar

Åbo Underrättelser - - ANNONSER -

Skarv­ko­lo­nin på Svart­bå­dan finns vid färj­rut­ten mel­lan Houtskär och Kor­po.

Det är Vel­kuarut­tens och Utörut­tens kon­trakt som lö­per ut den sista de­cem­ber.

I SPT:s no­tis om säljak­ten den i tors­dags stod det fel­ak­tigt att jakt­sä­song­en för ös­ter­sjö­vi­ka­re upp­hör den 15 ok­to­ber. En ny för­ord­ning som träd­de i kraft den 1 ju­ni i år, har för­längt jakt­sä­song­en för ös­ter­sjö­vi­ka­re till 31.12.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.