Kå­se­ri­er, mu­sik och tav­lor

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

HOUTSKÄR. Vi fi­rar Sen­som­mar­kväll på Ljung­he­da ikväll kl. 17. I pro­gram­met in­går kå­se­ri­er av Sol­veig Sjö­berg-Pi­e­ta­ri­nen om ”Kvin­no­ö­den” och Hen­rik Grön­roos om ”Carl Mikael Bell­man”, mu­sikun­der­håll­ning med Stef­fo och Fab­be, kaf­fe­ser­ve­ring. Kristi­na Ko­ski­nen vi­sar si­na tav­lor. Över­rask­ning­pro­gram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.