Förs­ta­klas­sis­ter får väl­sig­nel­se in­för skol­star­ten

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

ÅBO. Åbo svens­ka för­sam­ling ord­nar väl­sig­nel­se av förs­ta­klas­sis­ter in­för skol­star­ten. He­la fa­mil­jen är väl­kom­men. Väl­sig­nel­sen ges tis­da­gen den 14 au­gusti kloc­kan 18 på vå­ning ett i Au­re­lia på Au­ra­ga­tan 18.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.