Wy­att Earp

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

är sva­ret på för­ra vec­kas gå­ta. Earp het­te ock­så Ber­ry i för­namn. Han föd­des den 19 mars 1848 i Mon­mouth i Il­li­no­is i USA. Väl­känd ame­ri­kansk she­riff, spe- la­re och sa­loo­nä­ga­re.

Del­tog i den be­röm­da re­vol­ver­du­el­len vid O.K Cor­ral i Tomb­sto­ne 1881. Wy­att Earp dog i Los Ang­e­les den 13 ja­nu­a­ri 1929.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.