Sil­ver i skol­fot­boll till Ka­te­dral­sko­lans poj­kar

Åbo Underrättelser - - SPORT -

FOT­BOLL. Ka­te­dral­sko­lans poj­kar tog en fin sil­ver­me­dalj i Åbo­gym­na­si­er­nas in­ter­na fot­bollstur­ne­ring i vec­kan.

Ef­ter över­ty­gan­de seg­rar i grupp­spe­let slog Kat­tans poj­kar ut Kert­tu­li gym­na­si­um i se­mi­fi­na­len. I fi­na­len var där­e­mot Lu­osta­rivu­o­ren ly­seo aning­en star­ka­re och det blev sil­ver för Ka­te­dral­sko­lans pojklag.

Da­gen ef­ter Åbo­se­ri­ens fi­nal­spel res­te Kattan­la­get till Ka­ris för att spe­la förs­ta om­gång­en i den fin­lands­svens­ka skol­mäs­ter­skaps­se­ri­en.

Ka­te­dral­sko­lan lyc­ka­des ef­ter seg­rar mot Ki­mi­to­öns gym­na­si­um, Ax­x­ell Ka­ris och Ka­ris-Bill­näs gym­na­si­um ta sig till fi­naltur­ne­ring­en som spe­las se­na­re i höst.

I KA­TE­DRAL­SKO­LANS lag spe­lar: Ax­el Ahlskog, Vil­le Ahlskog, Rasmus An­ders­son, Emil Grön­holm, Frans Grönlund, Kal­le He­i­no­la, Alec Di­mitrov, Iken­na Ihe­tu, Mi­lo Kal­lio, Ni­co Lit­ma­nen, Emil Pel­to­nen, Alex­an­der Sal­mi­nen, Da­ni­el Sal­mi­nen, Alex­an­der Sandström, Mar­kus Va­semä­gi, Alex Ål­gars, Wil­le Öh­man.

DE SVENS­KA Åbo­sko­lor­na har un­der den se­nas­te vec­kan ut­märkt sig med go­da re­sul­tat i skol­fot­bolls­mäs­ter­ska­pen i Åbo.

Ka­te­dral­sko­lans flick­lag tog guld, S:t Olofs­sko­lans pojklag sil­ver och S:t Olofs­sko­lans flick­lag brons.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.