Hur sto­ra ska rin­kar­na va­ra?

» Bland an­nat i NHL och i Sve­ri­ge är rink­stor­le­kar­na stan­dar­di­se­ra­de, men in­te i Fin­land.

Åbo Underrättelser - - SPORT -

mat­cher­na. ISHOC­KEY. Ska hoc­key spe­las i en rink på 30 x 60 me­ter som i in­ter­na­tio­nel­la mat­cher, på 26 x 61 me­ter som i Nor­da­me­ri­ka – el­ler kvit­tar det?

I Fin­land är fem oli­ka rink­stor­le­kar i bruk. Jag hin­ner knappt näm­na or­det rink­stor­lek in­nan Stan­leycup­vin­na­ren och OS-sil­ver­me­dal­jö­ren Vil­le Ni­e­mi­nen le­ve­re­rar en tvär­sä­ker åsikt.

–28 x 60 me­ter ska det va­ra. Det bor­de va­ra stan­dard­stor­le­ken som al­la an­vän­der. Jag hop­pas att ock­så NHL gör det en vac­ker dag. Det vo­re bra för al­la: det finns ut­rym­me att spe­la och det blir lämp­ligt med bö­ki­ga si­tu­a­tio­ner, sä­ger den nu­va­ran­de Pe­li­cans-trä­na­ren.

Det gör att la­gen får en egen hem­ma­borg och mot­stån­dar­na tving­as brot­tas med det. Kär­päts trä­na­re Mik­ko Man­ner

SPT/SE­BASTI­AN BACKMAN

SPORTS KAP­TEN. Erik Ris­ka har egent­li­gen in­te så stor skill­nad – men sä­ger att oli­ka rink­mått ger kryd­da till

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.