Mam­ma Mu och krå­kan

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

• Re­gi: Henrik Grön­roos.

• Dräk­ter: Son­ja Dra­gon.

• De­kor, foto och gra­fik: Las­se An­ders­son.

• I rol­ler­na: Catri­ne Krus­berg, Ju­lia Högnab­ba/Stel­la Lai­ne och An­ders Grön­roos (mu­si­ker).

• Publik: 2–8-åring­ar och de­ras fa­mil­jer.

• Längd: Cir­ka 35 mi­nu­ter. In­nan pjä­sen upp­trä­der Apan An­ders (Grön­roos) med en mi­ni­kon­sert som räc­ker cir­ka 15 mi­nu­ter.

• Pjä­sen ges på fle­ra or­ter, de lo­ka­la svensk­språ­ki­ga är: 3.10 kloc­kan 18 i Vil­la Lan­de, Kimito. 1.12 kloc­kan 10.30 i biblioteket i Pargas. 2.12 kloc­kan 15 i Ar­bis fest­sal i Åbo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.