”Åbos­ka in­ve­ste­ra mått­fullt”

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU -

Av­gå­en­de eko­nomdi­rek­tö­ren Juk­ka Lai­ho ser hell­re att peng­ar­na går till ut­bild­ning än till skol­väg­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.