Ma­ry char­ma­de ung som gam­mal

» Kron­prin­ses­san Ma­ry char­ma­de Åbo­bor­na un­der sitt be­sök i går.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Kim Lund 040-587 3759/kim.lund@au­me­dia.fi

Det var en char­me­ran­de kron­prin­ses­sa Ma­ry som med kung­lig ka­ris­ma och ele­gans in­led­de sitt Åbo­be­sök med en vi­sit på Mey­er­var­vet i Åbo.

I var­vets blåa jac­ka och gu­la hjälm gui­da­des hon och Dan­marks mil­jö- och mat­mi­nis­ter Jacob El­le­manJen­sen runt av var­vets vd Jan Mey­er.

Hon fick åka upp i den 120 me­ter höga kra­nen var­i­från hon kun­de be­und­ra skär­går­den ut­an­för Åbo.

En kort titt i krys­sa­ren Me­in Schiff 2 stod ock­så på pro­gram­met.

FRÅN VARVET åk­te kron­prin­ses­san till Fo­rum Ma­ri­num där hon i en svart byx­dräkt vin­ka­de och häl­sa­de på den cir­ka 30-höv­da­de publi­ken som vif­ta­de med Dan­marks flag­gor.

Med glad min och med ett strå­lan­de le­en­de gav hon sig ock­så tid att by­ta någ­ra ord med åskå­dar­na in­nan hon åt lunch till­sam­mans med bland and­ra Åbos stads­di­rek­tör Min­na Ar­ve och stads­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Lau­ri Kat­telus.

BE­SÖ­KET FORT­SAT­TE med ett mö­te med fö­re­ta­ga­re och ut­ri­kes­han­dels­mi­nis­ter An­ne-Ma­ri Vi­ro­lai­nen.

KIM LUND

HIGH FIVE. Kron­prin­ses­san var på ett strå­lan­de hu­mör då hon häl­sa­de på publi­ken ut­an­för Fo­rum Ma­ri­num.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.