För­un­der­sök­ning­en av skjut­ning­en i Hal­lis är klar

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

ÅBO. Ti­digt på mor­go­nen den 26 ju­li i som­ras äg­de en skott­loss­ning rum i Hal­lis i Åbo.

En man från Åbo, född 1993, sköt en an­nan man med fle­ra skott. Förö­va­ren sak­na­de till­stånd för vap­net som an­vän­des. Skjut­ning­en in­träf­fa­de på en gård på På­ve­ga­tan 4 i Hal­lis. Ären­det har ut­retts som dråp­för­sök, va­pen­brott och grovt rån. För­un­der­sök­ning­en är nu klar. Pro­to­kol­let går till åkla­ga­ren för åtals­pröv­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.