TPS föll i bot­ten­mö­te

Åbo Underrättelser - - ANNONSER - Fred­rik Hägg­man

LIGAFOTBOLL. TPS kun­de in­te byg­ga vi­da­re på fy­ramåls­vins­ten mot PS Ke­mi då fot­bolls­li­gan drog igång igen ef­ter lands­lagspa­u­sen. La­get fick re­sa hem från Se­i­nä­jo­ki po­äng­lö­sa i tors­dags, ef­ter att bot­ten­kon­kur­ren­ten SJK vi­sat sig va­ra vas­sa­re.

Matchens en­da mål kom i den 45:e mi­nu­ten ge­nom Meh­met He­te­maj. Re­sul­ta- tet stod sig än­da till slut vil­ket be­ty­der att TPS fort­sätt­nings­vis är näst sist i ta­bel- len, på kval­plats till di­vi­sion ett. SJK lig­ger på ni­on­de plats.

Tur i otu­ren för TPS är att IFK Ma­ri­e­hamn på ti­on­de plats ock­så för­lo­ra­de. Det skil­jer ba­ra en po­äng mel­lan Ma­ri­e­hamn och TPS med sju mat­cher kvar att spe­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.