LÄSARBILDEN

Åbo Underrättelser - - ANNONSER -

50 ÅR. Stu­den­ter från Par­gas svens­ka sam­sko­la har fi­rat sitt 50 års ju­bi­le­um på Vil­la Reu­ter i Par­gas.

Från väns­ter: Kristi­na Lun­dén, Gun Karls­son (f.

Karls­son), El­vi Jo­hans­son (f. Kle­mets), Bar­bro Si­pi­lä (f. Fa­gerlund), Mar­got Svahn­ström (f.

Hen­rich­son), Leif Björk, Hans-Eric Christiansson, Jark­ko Vi­han­to, Krister Ös­ter­man, Maj-He­len Lai­ne (f. Sö­der­man), Mar­jo-Ri­it­ta Ja­lo­nen

(f. Eriks­son), Ma­ri­an­ne Bag­ge (f. Nord­ström), Lennart Ljung­qvist, Bir­git­ta Karls­son (f. Lind­berg), Bir­git­ta Holm­berg, Rai­ner Ål­gars, Mar­gi­ta Vai­nio (f. Le­i­no) An­neMa­rie Nygrén, Bar­bro Ek­man (f. Lind­holm) och

Måns Ule­ni­us.

PRI­VAT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.