19-åri­ge Vi­ho­lai­nen gjor­de sitt förs­ta li­ga­mål när In­ter krys­sa­de

Åbo Underrättelser - - ANNONSER - Fred­rik Hägg­man

LIGAFOTBOLL. In­sat­ser­na var lå­ga då ta­bell­sex­an VPS och ta­bellåt­tan In­ter möt­tes i Kup­pis un­der tors­dags­kväl­len.

När li­ga­sä­song­en när­mar sig sitt slut har var­ken­de­ra lag sär­skilt myc­ket kvar att spe­la för – In­ter har 10 po­äng ner till ned­flytt­nings­plats och VPS sex po­äng upp till bronspal­len. In­ters unge yt­ter Las­si Vi

ho­lai­nen, född 1999, sat­te de

blå­svar­ta i fö­rar­sä­tet re­dan i den fjär­de mi­nu­ten med sitt förs­ta li­ga­mål nå­gon­sin. Vi- ho­lai­nen fix­a­de en luc­ka i VPS-för­sva­ret och av­los­sa­de ett skott i bort­re hör­net från mål­om­rå­des­grän­sen.

Strax fö­re halv­tid kvit­te­ra­de dock mitt­fäl­ta­ren Se­basti

an Strand­vall, VPS mål­kung i år. Det var 32-åri­ge Strand­valls ni­on­de mål för sä­song­en. Slut­re­sul­ta­tet blev 1–1 och la­gens ta­bell­pla­ce­ring­ar för­blev där­med oför­änd­ra­de.

Här­näst mö­ter In­ter ri­va­len TPS, då årets sista Åbo­der­by spe­las på mån­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.