Je­an-Clau­de Ar­nault

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

... är sva­ret på för­ra lör­da­gens pro­fil. Föd­des i Mar­seil­le den 15 au­gusti 1946. In­dra­gen i brå­ket kring Svens­ka Aka­de­min. Har bli­vit känd som ”kul­tur­pro­fi- len”. Är gift med för­fat­ta­ren Al­ma Ka­ta­ri­na Fros­ten­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.