Emil Sjö­ström

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

Född och upp­vux­en: Född i Kor­po, då jag var ett år flyt­ta­de vi till Pargas.

Ut­bild­ning: Hus­byg­ga­re från Ax­x­ell vå­ren 2016. Treå­rig lin­je som finns vid Ax­x­ell i Pargas.

Fa­milj: Mam­ma, pap­pa, sys­ter och katt. Bor i en rad­hus­bo­stad i sam­ma stads­del som för­äld­ra­hem­met.

Lyss­nar på: I lu­rar­na me­dan jag job­bar hör jag på Ra­dio Ex­trem.

Ser på: Film och se­ri­er.

Om tio år: Hop­pas jag att fir­man går bra och kans­ke har jag någ­ra an­ställ­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.