Hus­mans­kost med tvist

» Vå­ga pro­va! Tre kä­ra klas­si­ker i ny va­ri­ant.

Åbo Underrättelser - - MAT - So­fie Ser­ge­li­us 040-5443997 so­fie.ser­ge­li­us@hss­me­dia.fi

MAKARONILÅDAUTAN

En ve­gansk bo­log­ne­se gjord på so­jakross. tet är klart. Smak­sätt med bul­jong­tär­ning­en ut­spädd i 1 de­ci­li­ter vat­ten, pep­par och to­mat­puré.

Ko­ka ma­ka­ro­ner­na en­ligt in­struk­tio­ner­na på pa­ke­tet, men läm­na ma­ka­ro­ner­na li­te hår­da.

Rör ihop ma­ka­ro­ner­na med köt­tet och den smak­sat­ta färskos­ten. Häll över i en ugns­form (cir­ka 30 gång­er 40 cen­ti­me­ter). Strö över av den riv­na ched­da­ros­ten.

Gräd­da ma­ka­ro­nilå­dan i 200 gra­der 30 mi­nu­ter.

UGNSLAX

Ugnslax med ört­grädd­fil. 4 vit­löks­klyf­tor

1 mo­rot

1 msk oliv­ol­ja

2 dl mörk so­jakross

2 dl vat­ten

1 krm salt

1 krm grov­ma­len pep­par 2 tsk dijon­se­nap

1 krm ta­ba­sco

800 g to­mat­kross

1 grön­saks­bul­jong­tär­ning

1 tsk fin­hac­kad ba­si­li­ka

1 msk fin­hac­kad per­sil­ja

400 g spaghet­ti färsk ba­si­li­ka och per­sil­ja till ser­ve­ring

SKA­LA och fin­hac­ka lök och vit­lök. Ska­la och riv mo­ro­ten.

Het­ta upp ol­jan i en trak­tör­pan­na och fräs lö­ken ett par mi­nu­ter. Till­sätt vit­lök, mo­rot, so­jakross och vat­ten. Stek tills vatt­net av­dunstat och till­sätt där­ef­ter salt, pep­par, dijon­se- nap, ta­ba­sco, to­mat­kross och smu­lad bul­jong­tär­ning. Låt så­sen sju­da i ett par mi­nu­ter och till­sätt där­ef­ter de färs­ka ör­ter­na.

Ko­ka spaghet­tin en­ligt in­struk­tio­ner­na på pa­ke­tet. Häll av vatt­net.

Ser­ve­ra spaghet­tin med färsk ba­si­li­ka och per­sil­ja en­ligt egen smak.

SO­FIE SER­GE­LI­US

PER­FEKT VARDAGSRÄTT.

SO­FIE SER­GE­LI­US

FAMILJEFAVORIT.

SO­FIE SER­GE­LI­US

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.