Fri­an­de dom i åtal om sex­u­ellt ut­nytt­jan­de av barn på Kimitoön

Åbo Underrättelser - - ANNONSER -

KIMITOÖN. Egent­li­ga Fin­lands tings­rätt har för­kas­tat åta­let mot en ung man som åta­la­des för sex­u­ellt ut­nytt­jan­de av barn på Kimitoön i fjol som­ras.

Man­nen som då var 22 år gam­mal ha­de sam­lag med en 14-årig flic­ka.

Man­nen har sagt att han ut­gick från att flic­kan var över 16 år gam­mal och att han in­te ha­de för av­sikt att ska­da hen­ne.

Dom­sto­len stö­der sig på man­nens be­rät­tel­se. På ba­sis av mål­sä­gan­dens ut­se­en­de och sätt att ut­ryc­ka sig går det in­te en­ty­digt att sä­ga att hon var un­der 16 år. Där­för går det in­te att ute­slu­ta att den åta­la­de ock­så trod- de det, skri­ver tings­rät­ten i sin dom.

Do­men har in­te vun­nit la­ga kraft och änd­ring kan sö­kas hos Åbo hov­rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.